ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Τα ξάρτια σας είναι το στήριγμα του καταρτιού. Ο έλεγχος από ειδικό είναι απαραίτητος για την αξιοπλοΐα του σκάφους και το σωστό τριμάρισμα απαραίτητο για την αποφυγή ζημιών, αλλά και το γρήγορο ταξίδεμα.


Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο, την συντήρηση και το τριμάρισμα όλων των καταρτιών και την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων εξαρτημάτων. Εάν η ζημιά το απαιτεί, το κατάρτι αφαιρείται από το σκάφος και η συντήρηση γίνεται στη στεριά. Τα ανταλλακτικά, που χρησιμοποιούμε για την επισκευή των καταρτιών και των μηχανισμών, είναι γνήσια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.


Επίσης, αναλαμβάνουμε το πλύσιμο καταρτιών με δικό μας συνεργείο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω στο σκάφος, είτε όχι.

Η διαδικασία του καθαρισμού και της συντήρησης ολοκληρώνεται με λάδωμα στους εντατήρες και γρασάρισμα των μηχανισμών.